Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Šiaurės jūros ir rytų Arkties regiono koordinavimo grupės susirinkimas

Šių metų rugsėjo 3–7 dienomis Liungbiu mieste (Danija) įsikūrusiame Nacionaliniame vandens išteklių institute (DTU-Aqua) vyko kasmetinis Šiaurės jūros ir Rytų Arkties regiono koordinavimo grupės (RCG NS&EA) susirinkimas pagal Lietuvos nacionalinę žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programą, kuriame dalyvavo atstovai iš Vokietijos, Lenkijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Nyderlandų, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Lietuvos. Lietuvai dalyvavimas susirinkime yra privalomas, nes mūsų laivai žvejoja šiaurines krevetes ir jūros ešerius Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (angl. ICES) I–II ir XII–XIV divizionuose, kurie įeina į RCG NS&EA regioną. Pagrindinis koordinavimo susirinkimo tikslas – suvienodinti duomenų rinkimo metodus, paskirstyti renkamų duomenų apimtis tarp ES narių, užtikrinti aukštesnę duomenų kokybę. Susirinkimo metu buvo pristatytas naujas patobulintas Regioninės duomenų bazės (RDB) modelis, kuris vadinsis RDBES (Regioninė duomenų bazė ir vertinimo sistema). Šios naujovės paskirtis – tikrinti, ar ES narių surinkti duomenys atitinka taip vadinamą statistiškai pagrįstą duomenų rinkimo metodą (ICES, 2012. Report of the Working Group on Practical Implementation of Statistical Sound Catch Sampling Programs, 8–10 November 2011, Bilbao, Spain. ICES CM 2011 / ACOM:52. 55 p.). Susirinkimo metu dar kartą buvo akcentuota, kad trūksta tarpusavio komunikavimo ne tik tarp atskirų ES narių, bet ir tarp ICES ir Europos Komisijos. Šis trūkumas ypač išryškėja teikiant duomenis pagal kvietimą (angl. data call).

Susirinkime pirmą kartą buvo pakviesti ir diadrominių (migruojančių) rūšių, kurioms priklauso lašišos, šlakiai ir unguriai, ekspertai. Šių žuvų grupės praktiškai nedalyvauja nei duomenų rinkimo, nei duomenų pateikimo bendroje sistemoje. Buvo nuspręsta visiškai integruoti WGBAST (Baltijos lašiša) ir WGNAS (Atlantinė lašiša) ekspertų veiklą į duomenų rinkimo programą.

Susirinkimo metu buvo akcentuojama, kad turi būti suvienodinta mėgėjiškos žvejybos duomenų rinkimo metodika, nes kiekviena šalis renka duomenis individualiais būdais. Metodikos suvienodinimas leistų apjungti duomenis ir skelbti kartu su verslinės žvejybos duomenimis RDBES duomenų bazėje.

Be RCG NS&EA yra ir RCG NA (Šiaurės Atlanto) regiono koordinavimo grupė, į kurią įeina ICES parajoniai, kuriuose epizodiškai žvejybą vykdo ir Lietuvos laivai. Bus siūloma sujungti abi grupes į vieną, tokiu būdu gerinant jos veiklos efektyvumą ir mažinant dalyvių skaičių.

Share iconDalintis