Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Seminaras „Žuvininkystės aktualijos ir jų aptarimas“

2011 m. gruodžio 5–7 dienomis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Palangoje surengė seminarą „Žuvininkystės aktualijos ir jų aptarimas“. Seminaras sulaukė visuomenės dėmesio, kadangi buvo diskutuojama tiek Baltijos žvejams, tiek mokslininkams aktualiomis temomis.

Seminarą pradėjęs Žuvininkystės tarnybos direktorius Vytautas Grušauskas. pasveikino dalyvius ir palinkėjo darbingos nuotaikos. Pirmąją seminaro dieną buvo perskaityti aštuoni profesionaliai parengti pranešimai: „Pagrindinių verslinių žuvų rūšių išteklių būklė ir žvejybos galimybės Baltijos jūroje 2012 metais“, „Baltijos didstinčių žūklė, išteklių būklė ir žvejybos perspektyvos“, „Verslinei žvejybai turintys įtakos biologiniai veiksniai“, „Verslinės žvejybos Baltijos jūroje kontrolės aktualijos. Pažeidimų prevencija“, „Žuvų pardavimui taikomi reikalavimai“, „Žuvininkystės duomenų rinkimo programa: duomenų rinkimo Baltijos jūroje strategija ir tikslai“, „Neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos reglamentų įgyvendinimo aktualijos“, „Sugautų žuvų kiekio sertifikavimo schema“.

Antrosios seminaro dienos tema – „Žuvų auginimas recirkuliacinėse sistemose ir tvenkiniuose“. Šia tema buvo parengti ir perskaityti aštuoni pranešimai: „Žuvininkystės tarnybos poskyrių veiklos apžvalga. 2011 metų žuvivaisos programos vykdymas“, „Žuvų (vėgėlių, starkių, europinių šamų) auginimas uždarose recirkuliacinėse sistemose (URS)“, „Žuvų ligos ir prevencija URS“, „Aštriašnipių eršketų auginimo rezultatai Žuvininkystės tarnybos poskyriuose“, „Lašišinių žuvų auginimas URS“, „Gyvų pašarų naudojimas akvakultūroje“, „Tvenkininė akvakultūra Lietuvoje“, „Mokymai Žuvininkystės praktiniame mokymo centre. Recirkuliacinės technologijos“.

„Aštriašnipių eršketų auginimo rezultatai Žuvininkystės tarnybos poskyriuose“ pranešėjas seminaro dalyvius informavo apie Žuvininkystės tarnybos šiuo metu įgyvendinamą Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“ (Projekto numeris LLP-LdV-PLM-2011-LT-0587), kurį finansuoja švietimo mainų paramos fondas.

Trečiąją seminaro dieną dalyviai buvo pakviesti į Klaipėdos Žvejų uostelį ir Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcioną.

Rengėjai džiaugiasi, kad seminaras buvo vertingas ne tik studentams, ūkininkams ir žvejams, bet ir mokslininkams bei kitiems visuomenės atstovams.

Tikimės, kad panašų seminarą pavyks surengti ir kitais metais.

Share iconDalintis