Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Seminaras Prancūzijoje apie žvejybos priekrantėje mažais laivais kontrolę ir duomenų rinkimą

Š. m. gegužės 21–23 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kairytė ir vyresnysis specialistas Rimantas Dapšys dalyvavo seminare  Žvejybos priekrantėje mažais laivais kontrolė ir duomenų rinkimas. Susitikimas vyko Nates mieste, Prancūzijoje. Seminare dalyvavo Prancūzijos jūros tyrinėjimo instituto IFREMER atstovai bei Lietuvos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Latvijos, Italijos ir Portugalijos atstovai.

Kiekviena šalis pasisakė, kaip ketina tobulinti savo laivyno iki 12 metrų ilgio laivų kontrolę bei žvejybos našumą. Po pasitarimo tarp šalių narių Prancūzijos jūrų tyrinėjimo instituto IFREMER atstovas Sebastien Demaneche apibendrino šalių narių padėtį 2012 metais bei pristatė Prancūzijos mokslininkų projektą RECOPESCA, kurio dėka būtų įmanoma patobulinti detalesnį duomenų rinkimą bei žūklę ir žvejybos kontrolę.

Dėl smulkesnės informacijos, susijusios su komandiruotės medžiaga, kreiptis el. paštu [email protected]  tel. (8 46) 310660, [email protected] tel. (8 5) 2391 181

Share iconDalintis