Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

SEMINARAS/MOKYMAI DĖL PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PARDAVIMO DUOMENŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE (ŽDIS)

 

2018 m. spalio 16 ir 17 dienomis ūkio subjektams buvo organizuojamas seminaras/mokymai dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų ir atsekamumo pažymų teikimo elektroniniu būdu Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje (toliau – ŽDIS).

Spalio 16 dieną seminaras/mokymai buvo skirtas žvejams. Jo metu buvo akcentuotas pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų teikimas ŽDIS, aptarti žvejams kylantys klausimai dėl pažymų teikimo, galimos klaidos ir jų koregavimas sistemoje. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Mockienė žvejams pristatė žuvininkystės produktų atsekamumo taisykles ir jų įgyvendinimo tvarką.

Spalio 17 dienos seminare/mokymuose pateikta informacija labiau buvo skirta kitai ūkio subjektų grupei – registruotiems supirkėjams. Seminaro metu supirkėjams buvo demonstruojamas pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymų  teikimas ŽDIS, aptartos galimos klaidos ir jų koregavimas, supirkėjams aktualūs klausimai. Registruotiems supirkėjams Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Mockienė pristatė žuvininkystės produktų atsekamumo taisykles ir jų  įgyvendinimo tvarką  bei  atsekamumo pažymų teikimo ŽDIS tvarką.

 

Atsekamumo pažymų teikimo ŽDIS klausimais galima kreiptis į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyr. specialistę Vitaliją Mockienę, tel. 8 46 310660, el. p.  [email protected]

Išsamiau: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyr. specialistė Jurgita Grigaitienė, tel. 8 46 310660, el. p. [email protected].

Seminaro medžiagą rasite čia.

Seminaro medžiagą apie atsekamumą rasite čia.

Share iconDalintis