Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Seminaras korupcijos prevencijos ir kontrolės tema

2012 m. spalio 16 d. Žuvininkystės tarnybos iniciatyva įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialiste Aida Martinkėniene, kuri profesionaliai ir vaizdžiai pristatė antikorupcinę valstybės politiką, pagrindinius šios srities teisės aktus, korupcijos prevencijos priemones, taikomą atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, analizavo korupcijos reiškinį, jo priežastis ir žalą. Buvo aptarta korupcijos sampratų ir teorijų įvairovė, įvairūs korupcijos apibrėžimai, papasakota apie korupcijos įtaką viešajam administravimui (etika – viešieji ir privatūs interesai), apie korupcijos latentiškumą ir kainą visuomenei. Jeigu teorinę seminaro medžiagą daugumai valstybės tarnautojų reikėjo tik dar kartą prisiminti, tai vaizdinė informacija, pastarųjų metų tyrimų duomenys apie korupcijos administracinę, politinę, rinkos ir verslo korupciją, jos reiškimosi kryptis, korupcijos lygį ir paplitimą Lietuvoje, kitose ES ir pasaulio valstybėse, tendencijas ir prognozavimą, sisteminės korupcijos indeksus, kategorijas ir apraiškas buvo nauji ir daugumai negirdėti.

Pranešėja akcentavo visuomenės socialinių struktūrų (gyventojų, verslo ir kt.) požiūrio į korupciją bei proaktyviosios korupcijos prevencijos stiprinimo būdus ir svarbą, apžvelgė korupcijos prevencijos privačiame sektoriuje strategines nuostatas, pabrėžė poreikį labiau įtraukti pilietinę visuomenę į korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Seminare dalyvavo 30 Žuvininkystės tarnybos darbuotojų – jiems buvo atsakyta į rūpimus klausimus.

Žuvininkystės tarnyba ir ateityje numato tęsti darbuotojų konsultacijas bei mokymus korupcijos prevencijos ir kontrolės tema.

Share iconDalintis