Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Seminaras Hamburge

2011 m. liepos 4-9 dienomis Vokietijoje, Hamburge, vyko Žuvininkystės ekonomikos instituto organizuotas seminaras specialistams, kurie renka, kaupia ir analizuoja ekonominius ir įvairių sričių kintamuosius pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr 199/2008 ir Komisijos Sprendimus (EB) Nr 949/2008 bei (ES) Nr 93/2010 (DRP). Seminarą pradėjo ir sveikinimo žodžius tarė Hamburgo žuvininkystės technologijos ir žuvininkystės ekonomikos instituto mokslininkas Jorg`as Berkenhagen`as.

Seminaro metu aptarti šie klausimai:
•       Nustatytas paraiškų dėl ilgalaikių valdymo planų, regioninės analizės ir ekosistemos apsaugos, naudojant žuvininkystės valdymo priemones, poreikis;
•       Identifikuoti metodai, kuriais siekiama paskirstyti pajamas ir išlaidas (darbo sąnaudos, darbo jėgos sąnaudos, kitos išlaidos), skirtingais suskaidymo lygiais. Apsvarstyti pagrindinių išlaidų apibrėžimai naudojant įvairių sričių kintamuosius. Buvo bandoma nustatyti laivus, kurie per kalendorinius metus aktyviai žvejoja skirtingais žvejybos įrankiais;
•       Pasiūlytas būdas padalinti ekonominius kintamuosius pagal skirtingus žvejybos plotus, jeigu tai būdinga laivyno segmentui;
•       Įvertinti duomenų kokybės reikalavimai, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės duomenų rinkimo šaltinių ypatybes (pvz., žvejybos žurnalai).

Žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Irina Jakovleva

Share iconDalintis