Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Seminaras dėl žvejybos kontrolės rizikos veiksnių analizės

Š.m. 2011 m. kovo 2-3 d. Danijos Žuvininkystės direktorate Bendrijos žvejybos kontrolės agentūra organizavo seminarą dėl žvejybos kontrolės rizikos veiksnių analizės, principų ir metodų taikymo. Seminare dalyvavo18 Europos Sąjungos šalių atstovai, Norvegijos, Europos Komisijos (toliau – Komisija) ir Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – CFCA) specialistai. Lietuvai atstovavo Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas ir vyriausiasis specialistas Vitalij`us Žartun`as.

Seminaro metu Komisijos ir Danijos pareigūnai perskaitė pranešimus apie rizikos analizės pagrindą ir struktūrą, o Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Danijos ir Norvegijos atstovai supažindino su savo šalies patirtimi, atliekant žvejybos kontrolės rizikos veiksnių analizę.

 

CFCA atstovai pristatė regioninę rizikos veiksnių analizės sistemą, jau antrus metus taikomą kurti bendriems žvejybos kontrolės planams Šiaurės ir Baltijos jūrose ir šios sistemos patobulinimus. Taip pat buvo pristatyta iš šalių narių pateikiamų žvejybos duomenų apdorojimo sistema. Apibendrinti šios sistemos duomenys, nurodantys kokiuose žvejybos rajonuose ir kokiu metu vyksta intensyviausia žvejyba, naudojami rengiant bendrus žvejybos kontrolės planus.

 

Pirmininkaujant Danijai vyko diskusijos dėl rizikos veiksnių analizės, vertinimo kriterijų ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos nustatymo. Be to, Danija pasiūlė pradėti šprotų bei strimelių žvejybos rizikos veiksnių analizės bendrą bandomąjį projektą.

 

Seminaro rezultatus apibendrino ir jį uždarė CFCA direktorius Harm`as Koster`is.

Share iconDalintis