Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sėkmingai susitarta dėl žvejybos galimybių 2018 metais NAFO valdomuose vandenyse

2017 m. rugsėjo 18–22 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas Tomas Kazlauskas kartu su kitų ES valstybių narių žuvininkystės specialistais bei NAFO susitariančių valstybių narių (Kanados, Kubos, Danijos, atstovaujančios Farerų saloms ir Grenlandijai, Islandijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ukrainos ir Prancūzijos, atstovaujančios Sen Pjerui ir Mikelonui, Japonijos) atstovais dalyvavo 39-ajame Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) metiniame susitikime, Nuolatinio tarptautinės kontrolės komiteto (STACTIC), Nuolatinio finansų ir administravimo komiteto (STACFAD)  posėdžiuose Monrealio mieste (Kanada).

 

NAFO susitikime Lietuvos atstovai dalyvavo priimant bendrą ES poziciją, kuri buvo išreikšta NAFO metinės sesijos metu derantis su kitomis bendradarbiaujančiomis šios žvejybos organizacijos narėmis, buvo svarstomi svarbūs klausimai dėl esamų Europos Sąjungos bei Lietuvos žvejybos galimybių tęstinumo išlaikymo ir padidinimo. Susitikime sėkmingai susitarta dėl žvejybos galimybių bei žvejybos veiklos sąlygų 2018 metais NAFO valdomuose vandenyse.

 

STACTIC posėdžiuose svarstyti žvejybos kontrolės klausimai – detalių šiurkščių pažeidimų ataskaitų teikimas, kontrolė uostuose, laivų, vykdančių neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą, sąrašų atnaujinimas, galiojančių NAFO kontrolės ir užtikrinimo priemonių pakeitimo galimybės bei rekomendacijos, nauji keitimosi žvejybos duomenimis būdai, padėsiantys efektyviau vykdyti kontrolę ir NAFO stebėtojų schemą. Taip pat aptarti aktualūs klausimai, susiję su šios organizacijos priežiūra ir koordinavimu. Diskutuota dėl žuvininkystės kontrolės priemonių taikymo bei jų tobulinimo, siekiant stiprinti NAFO reguliuojamų žuvų išteklių kontrolę.

 

STACFAD posėdžiuose buvo susitarta dėl NAFO finansų valdymo ypatybių ir 2018 metų biudžeto, aptarti organizacijos viešųjų pirkimų bei kiti svarbūs organizacijos administravimo klausimai.

 

Lietuvos atstovas turėjo puikią galimybę neformalioje aplinkoje padiskutuoti su Rusijos ir Norvegijos bei kitų ES šalių narių atstovais apie žvejybos galimybes naujose žvejybos akvatorijose, aptarti kylančias problemas, galimus sprendimų būdus ir perspektyvas.

 

Share iconDalintis