Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sausio 6 d. įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio  5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2017 m. sausio 6 d. 10.30 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose, 512 posėdžių salėje (J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose (toliau–perleidžiamos teisės) 2017–2019 metams. Perleidžiamosios teisės ir jų dydis bus suteikiamos:

 

Ūkio subjektai, perleidžiamų teisių skaičiavimams, galės pasirinkti 3 kalendorinius metus iš 2007 – 2016 m. laikotarpio.

Perleidžiamoji teisė suteikiama tik ūkio subjektams, teisėtais pagrindais valdantiems Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 – 2019 metams, ne vėliau nei iki 2016 m. gruodžio  29 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykęs į Žuvininkystės tarnybą (J. Lelevelio g.  6, LT-01102 Vilnius) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

  • norimas gauti perleidžiamąsias teises pagal žuvų rūšis ir žvejybos zonas;
  • Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);
  • pasirenkamus 3 kalendorinius metus iš 10 paskutinių kalendorinių metų, kaip numatyta Žuvininkystės įstatymo 174 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalyse;

2. ūkio subjektui atstovaujančio atsakingo asmens pasirašytą pažymą apie kiekvienais iš pasirinktų 3 kalendorinių metų sumokėtus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą su darbo santykiais susijusius mokesčius (kaip nurodyta Aprašo 12) ;

3. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

4. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

5. su juridinio asmens reorganizavimu susijusių dokumentų (reorganizavimo sąlygų, pirkimo–pardavimo sutarčių, juridinių asmenų registro išrašo ir pan.) kopijas, jei ūkio subjektas, norintis gauti perleidžiamąją teisę, buvo reorganizuotas arba susikūrė po reorganizavimo per paskutinius 10 kalendorinių metų.

Tel. pasiteirauti (8 5) 2398 409.

 

Share iconDalintis