Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Š. m. spalio 29 d. vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis

Š. m. spalio 29 d.  viešbutyje „Best Western Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius) 9.00 val. įvyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis.

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI 2007-2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS

 

Viešbutis „Best Western Vilnius“,

Konstitucijos pr. 14, Vilnius

2008 m. spalio 29 d.

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

9.00 – 9.30 Dalyvių registracija. Kava.
9.30 – 9.50 Įžanginės Stebėsenos komiteto pirmininko ir Europos Komisijos atstovo kalbos.
9.50 – 9.55

Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

9.55 – 10.15 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo pasiekimai.

Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rimantė Daunytė.

10.15 – 10.30 Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 metų laikotarpiu viešinimo pristatymas.

Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rimantė Daunytė.

10.30 – 12.00 Pakartotinis specialiųjų ir pirmumo projektų atrankos kriterijų aptarimas ir tvirtinimas.

Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Simona Utaraitė.

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka.
13.00 – 14.30 Probleminių klausimų aptarimas.

Pristato tarpinės institucijos atstovai.

14.30 – 14.45 Kavos pertraukėlė.
14.45 – 15.30 2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 744/2008 kuriuo nustatomi laikinieji specialieji veiksmai ekonominės krizės paveiktų Europos bendrijos žvejybos laivynų restruktūrizavimui skatinti, aptarimas.

Pristato Europos komisijos atstovai.

15.30 – 16.00 Pasiūlymai dėl sekančio posėdžio datos bei darbotvarkės.
Share iconDalintis