Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Š.m. liepos 15 d. vyko ŽŪŽT sesija, kurioje Komisija pristatė trumpalaikių priemonių paketą, padėsiantį palengvinti žvejams kilusius socialinius ir ekonominius sunkumus dėl išaugusių kuro kainų

Š.m. liepos 15 d. vykusioje Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos sesijoje Komisija pristatė trumpalaikių priemonių paketą, padėsiantį palengvinti žvejams kilusius socialinius ir ekonominius sunkumus dėl išaugusių kuro kainų. Lietuvos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės Kazimiros Danutės Prunskienės, derėjosi dėl palankesnių paramossąlygų Lietuvos žvejams.

Lietuva, kaip ir daugelis kitų Europos Sąjungos šalių narių išreiškė pastabas Komisijos siūlomam reglamento projektui, tačiau Komisija nebuvo nusiteikusi nuolaidžiauti ir ieškoti lankstumo. Baltijos laivyną Lietuva jau sumažino daugiau kaip 40 proc., todėl siūlymas rengiant Laivyno adaptacinę schemą žvejybos pajėgumus sumažinti dar 30 proc. Lietuvai buvo nepriimtinas, nes tuo Lietuva prarastų galimybę pati sužvejoti jai kvotomis nustatytų žuvų kiekius. Komisija sutiko laivyno pajėgumų mažinimo reikalavimą taikyti ir atskiriems laivyno segmentams, tačiau ignoravo Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių narių prašymą atsižvelgti į ankstesnį laivyno pajėgumų sumažinimo lygį, todėl Lietuvos žvejams nepavyks pilnai pasinaudoti papildomos paramos galimybėmis.

Vengdama konkurencinių sąlygų iškraipymo Komisija atsisakė suteikti ne tik Komisijos komunikate numatytą papildomą 600 mln. EUR Europos Žuvininkystės Fondo finansavimą, bet ir padidinti de minimis100 000 EUR vienai įmonei. Vis dėl to Lietuvos prašymas leisti pasinaudoti palankesnėmis paramos suteikimo sąlygomis modernizuojant ne tik žvejybos įrankius ir įrangą, tačiau ir įsigijant efektyvesnius variklius buvo patenkintas, taip pat sumažinant privačios paramos įnašo dalį nuo 60% iki 40 %. valstybės pagalbos paramą iki

Lietuva palankiai vertino Komisijos pastangas imtis skubių ekonominės krizės žvejybos sektoriuje sprendimo priemonių, tačiau Komisijai neatsižvelgus į daugelį Lietuvos bei kitų šalių narių prašymus, balsavimo metu teko susilaikyti. Nepaisant daugelio šalių narių prieštaravimo, politinis sutarimas buvo pasiektas.

Komisija patenkino Lietuvos delegacijos prašymą  ir raštiškai prisiėmė atsakomybę derėtis dėl papildomų žvejybos galimybių skyrimo Mauritanijos vandenyse, išnaudojus 300 000 t pelaginių žuvų kvotą, tačiau pagal  rugpjūčio 1 d. įsigaliosiantį EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimą, Lietuvai teks susitaikyti su Tarybos sprendimu, kad žvejojant pelagines žuvis kvotos šalims narėms nebus skiriamos, o bus taikomas taip vadinamas „olimpinis principas“, t.y. kuri šalis narė pirma pradės ir kuo didesniu laivynu žvejos, ta ir laimės. Be to, pelagines žuvis galės žvejoti bet kuri šalis narė, net ir neturinti jokios istorinės patirties šioje žvejyboje.

Šis sprendimas tiesiogiai prieštarauja visame pasaulyje plačiai taikomai istorinei žvejybos teisei, kuri atsižvelgia į valstybių istorinę patirtį žvejojant konkrečiame rajone.

Share iconDalintis