Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Rygoje vyko daugiamečių planų darbo grupės bei tarptautinės Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje komisijos susitikimai

2015 m. liepos 1–2 dienomis Rygoje vykusiame susitikime dalyvavo Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Europos Sąjungos Komisijos (toliau Komisija) bei Rusijos Federacijos atstovai.

 

Per daugiamečių planų darbo grupės posėdį buvo pateikta grupės veiklos ataskaita bei pažymėta, kad planuoti darbai buvo įvykdyti. Susitikimo dalyviai susitarė toliau keistis informacija apie šviežių žuvų svorio perskaičiavimo koeficientus, menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos galimybių nustatymą Baltijos jūroje bei žvejybos galimybių panaudojimą. Bendrosios žuvininkystės politikos nuostatus pristatė Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos atstovai. Per susitikimą buvo pristatytas Komisijos patvirtintas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas, aptartos Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (TJTT) paskelbtos rekomendacijos dėl Baltijos jūros žuvų išteklių žvejybos kvotų 2016 metams. Vyko diskusijos dėl 2015–2016 metų darbo plano, po kurių šiam planui buvo pritarta.

 

Tarptautinės Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje komisijos susitikimo metu buvo pristatyta daugiamečių planų darbo grupės posėdžio ataskaita, aptarta galimybė teikti bendrus pasiūlymus dėl Baltijos jūroje leidžiamų sužvejoti menkių, strimelių, šprotų ir lašišų kiekio nustatymo, pritarta daugiamečių planų darbo grupės pasiūlytam 2015–2016 metų darbo planui, nuspręsta toliau tęsti Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos bendros Baltijos jūros žvejybos komisijos veiklą.

Share iconDalintis