Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Rekordinis apsikeitimas žvejybos kontrolės pareigūnais

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), vykdydama Bendrą žvejybos Baltijos jūroje kontrolės veiklos planą, stiprina tarptautinį bendradarbiavimą žvejybos kontrolės srityje. 2015 m. buvo itin aktyviai keičiamasi žvejybos kontrolės pareigūnais. Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai du kartus vyko į Lenkijos uostus ir kartą – į šios šalies žvejybos kontrolės laivą. Lenkijoje patikrinti Lenkijos ir Lietuvos laivai, rasti du pažeidimai ir įvairių trūkumų. Suomijos uostuose su šios šalies žvejybos kontrolės laivais ir pareigūnais atlikti žvejybos laivų patikrinimai krante ir jūroje, rasta įvairių pažeidimų. Tradiciškai mūsų ir Latvijos pareigūnai 2 kartus Liepojos uoste drauge tikrino Latvijos ir Lietuvos žvejybos laivus.

 

Į Lietuvą buvo atvykę ir pareigūnai iš kitų Baltijos jūros regiono šalių – vienas Danijos ir keturi Lenkijos žvejybos kontrolės pareigūnai. Kartu su Lietuvos specialistais jie žvejybos kontrolės laivu „Vakaris“ dalyvavo žvejybos laivų patikrinimuose Klaipėdos uoste ir žuvų iškrovimo vietose pakrantėje bei Baltijos jūroje. Patikrinimo metu pakrantėje buvo nustatyti du pažeidimai – priekrantės vandenyse žvejojantys žvejai į krantą atplukdė neverslinio dydžio otų ir šlakį. Pažeidėjams skirtos piniginės baudos, be to, jie turės atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą. Patikrinimų jūroje metu nustatytas pažeidimas viename Latvijos žvejybos laive – medžiaga perduota tirti Latvijos kolegoms.

 

Bendrų patikrinimų tikslas – sustiprinti žvejybos kontrolę ir keistis patirtimi. Pareigūnai, betarpiškai bendraudami su kolegomis, supažindina su savo šalies žvejybos kontrolės praktika bei sužino apie kitų šalių žvejybos kontrolėje taikomus metodus ir standartus. Toks tarptautinis bendradarbiavimas padeda efektyviau vykdyti žvejybos kontrolę.

 

1pav. Lietuvos ir Danijos pareigūnai tikriną žuvų iškrovimą Baltijos jūros pakrantėje Lietuvoje

2 pav. Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai tikrina menkių iškrovimą iš Lietuvos laivo Vladislavovo uoste Lenkijoje

 

3 pav. Lietuvos ir Suomijos pareigūnai tikrina žuvų gaudyklės ženklinimą Suomijos vandenyse

 

Išsamiau – Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas E. Lendzbergas, tel. (8 46) 36 57 45, [email protected]

Share iconDalintis