Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Rekonstruotas žuvų praėjimo takas Tauragėje

Rangovas UAB „Ežerūna“ įvykdė 2019 m. birželio 21 d. su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pasirašytą Žuvų praėjimo tako, unikalus Nr. 7799-7006-9028, Jūros upėje prie Tauragės užtvankos rekonstrukcijos darbų statybos rangos sutartį Nr. F11/2019-58 pagal projekto „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“ paramos sutartį Nr. 40PT-KT-16-1-00091-PR001.

Žuvų praėjimo tako rekonstrukcijos metu atlikti pagrindiniai darbai: šliuzo tipo žuvų praėjimo takas rekonstruotas į savitakinį latako tipo taką su pertvaromis; sutvarkyta prie žuvitakio esanti aplinka – išasfaltuota aikštelė, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai; suremontuota žuvų gaudyklė ir aukštutiniame žuvitakio antgalyje įrengtas nešmenų sulaikymo plūduras. Šiuo metu ruošiama dokumentacija žuvitakio statinio pripažinimui tinkamu naudoti.

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos rekonstrukcijos darbus atliko pagal projektą „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“, finansuojamą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Share iconDalintis