Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Regioninė darbo grupė dėl NNN reglamentų įgyvendinimo Rygoje

Š. m. liepos 10-11 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausioji specialistė Eugenija Bukienė kartu su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstove Rūta Daukšiene dalyvavo Rygoje vykusiame Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – EFCA) bei Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuotoje Regioninėje darbo grupėje. Posėdyje dalyvavo šešių Baltijos kaimynystės šalių, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Suomijos bei Čekijos atstovai, kurie pristatė savo naujausią patirtį įgyvendinant NNN reglamentus.

Renginyje nagrinėti svarbiausi dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, (toliau – NNN reglamentas) įgyvendinimo klausimai, t.y. EFCA atstovės pristatė naujai notifikuotas Europos Komisijoje trečiąsias šalis bei naujus Komisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis, aptarti sugautų žuvų kiekio dokumentų patvirtinimo, reeksporto sertifikatų tvirtinimo, perkrovimų ES uostuose kontrolės klausimai. Buvo atliekamas darbas grupėse tikrinant klaidingai pildytus sugautų žuvų kiekio dokumentus, aptartos kryžminio patikrinimo priemonės.

Taip pat šio renginio metu buvo suorganizuotas susitikimas su Latvijos Respublikos muitinės bei veterinarijos institucijų atstovais, aptartos šių institucijų darbo procedūros, veiklos panašumai ir skirtumai, lyginant su kitų šalių narių institucijų veikla, įgyvendinant NNN reglamentų nuostatas.

Išsamesnė informacija apie darbo grupės posėdį el. paštu [email protected] arba tel. 2398 425.

Share iconDalintis