Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Projekto įvertinimo ataskaitos pristatymas ir svarstymas

2011 m. birželio 21 d., 10 valandą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje įvyko projekto, pateikto pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“, įvertinimo ataskaitos pristatymas ir svarstymas. Projekto pareiškėjas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Projekto tikslas – prisidėti prie ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje ir europinių ungurių areale, įgyvendinant 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos patvirtintą Ungurių išteklių atstatymo planą Lietuvoje.

Pagrindiniai projekto uždaviniai – atkurti , apsaugoti europinių ungurių išteklius Lietuvoje ir vykdyti jų mokslinę stebėseną bei tyrimus.

Projekto veiklas planuojama vykdyti 3 metus etapais.

Pirmuoju etapu Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyris bus pritaikytas europinių ungurių perlaikymui, paauginimui, karantinavimui. Įsigyjama specializuota transporto priemonė su specialia įranga gyvai žuviai vežti. Perkami paauginti europiniai unguriai (134 000 vnt.), kuriais bus įveisiami 22 valstybinės reikšmės vandens telkiniai.

Antruoju ir trečiuoju projekto etapais numatoma pirkti europinius ungurius stiklinio ungurio stadijoje, kurių dalis bus paauginama Laukystos poskyrio recirkuliacinėje sistemoje. Paaugintais europiniais unguriais 2012-2013 metais planuojama įveisti 113 valstybinės reikšmės vandens telkinių. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma mokslinė stebėsena ir vertinimas, taip pat 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos patvirtintame Ungurių išteklių atstatymo plane Lietuvoje numatyti tyrimai, reikalingi planui įgyvendinti. Taip pat įgyvendinamos projekto viešinimo priemonės. Projekto svarstyme dalyvavo Žuvininkystės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros, nevyriausybinių žuvininkystės sektorių atstovaujančių organizacijų Lietuvoje atstovai. Po svarstymo projektui buvo pritarta.

Share iconDalintis