Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pritarta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programai

Vyriausybė pritarė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektui, kuris bus teikiamas derinti ir tvirtinti Europos Komisijai.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa – tai visam žuvininkystės sektoriui svarbus strateginis dokumentas, kurį įgyvendinant šį sektorių pasieks 63 432 222 eurų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramos lėšų. Fondo lėšas 2014–2020 m. numatoma skirti bendrosios žuvininkystės politikos tikslams įgyvendinti, subalansuotai akvakultūros sektoriaus plėtrai, padėti žvejams pereiti prie tausios žvejybos, o žvejybos ir akvakultūros regionuose – kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.

Derinimo su Europos Komisija procedūros gali trukti mažiausiai tris mėnesius. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir valstybės paramos svarbą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus plėtrai, Žemės ūkio ministerija sieks, kad veiksmų programa būtų patvirtinta kuo greičiau.

 

Share iconDalintis