Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pristatytos Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) metinės ataskaitos

2016 m. spalio 19–20 dienomis Kopenhagoje (Danija) įvyko 104-asis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES – International Council for the Exploration of the Sea) susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš 20 valstybių, tarp jų ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistai (Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas yra Lietuvos Respublikos atstovas ICES)

ICES mokslo komitetas, patariamasis komitetas, finansų reikalų komitetas ir sekretoriatas pristatė išsamias 2015 metų darbų ataskaitas. Pastaraisiais metais dėl infliacijos ir būtinų įsipareigojimų vykdymo ICES susiduria su neigiamo biudžeto balanso problema, todėl palaipsniui bus didinami ICES valstybių narių metiniai nario įnašai. Lietuva yra ICES narė nuo 2006 m. gegužės 1 d.

Šio susirinkimo metu balsuojant buvo išrinktas naujas ICES viceprezidentas, kuriuo tapo Lenkijos atstovas dr. Piotras Margonskis (Piotr Margonski) iš Nacionalinio Jūrų žuvininkystės tyrimų instituto (Gdynia). Generalinė sekretorė Ann Christine Brusendorff vienbalsiai buvo patvirtina dar ketverių metų kadencijai.

 

Share iconDalintis