Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Priimtas Reglamentas dėl draudimo žvejoti menkes

Europos Komisija 2019 m. liepos 22 d. priėmė Reglamentą (ES) 2019/1248, kuriuo nustatomos priemonės didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti.

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) duomenimis, rytinės Baltijos jūros dalies menkių ištekliaus biomasė yra labai maža dėl mažėjančio ištekliaus pasipildymo, aplinkos veiksnių ir ekosistemos pokyčių, lemiančių didelį natūralų mirtingumą ir mirtingumą dėl žvejybos.

Siekiant sumažinti grėsmę rytinės Baltijos jūros dalies menkių išnykimui, ICES rekomenduoja nulinį laimikį, o Komisija šiuo Reglamentu nustato neatidėliotinas priemones šiai grėsmei sumažinti.

Pagal Reglamentą nuo jo oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d.  draudžiama Sąjungos žvejybos laivams žvejoti menkes 24–26 parajoniuose, taip pat laikyti laive, perkelti, perkrauti, perdirbti arba iškrauti tame rajone sužvejotas menkes ar iš jų pagamintus žvejybos produktus.

Draudimo laikotarpiu taikomos išimtys ir leidžiama sugauti menkės priegaudą iki 10 proc. nuo bendro sužvejoto kiekio:

  • Sąjungos laivams, žvejojantiems tralais, jūriniais užmetamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis neviršija 45 mm, 24, 25 ir 26 parajoniuose;
  • Sąjungos žvejybos laivams, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų, žvejojantiems žiauniniais, pinkliaisiais ar sieniniais tinklais arba dugninėmis statomosiomis ūdomis, ūdomis (išskyrus dreifuojančiąsias ūdas), rankinėmis ūdomis ir traukiamosiomis ūdomis ar panašiais pasyviosios žvejybos įrankiais 25 ir 26 parajoniuose.

Draudimo laikotarpiu taikomos išimtys taikomos tik Sąjungos žvejybos laivams, kurie yra užregistravę menkių laimikį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Dėl detalesnės informacijos, susijusios su Europos Komisijos 2019 m. liepos 22 d. Reglamento (ES) 2019/1248 2 straipsnio 6 dalies („6. 4 dalies b punkte nustatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik Sąjungos žvejybos laivams, kurie yra užregistravę menkių laimikį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Tuo atveju, kai Sąjungos žvejybos laivas, kuriam taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, pakeičiamas kitu laivu, valstybės narės gali leisti nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti kitam Sąjungos žvejybos laivui, kuris atitinka 4 dalies b punkte nustatytus reikalavimus, su sąlyga, kad Sąjungos žvejybos laivų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, skaičius ir bendras jų žvejybos pajėgumas nepadidės.“) įgyvendinimu, galite kreiptis į Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Share iconDalintis