Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba)  2018 m.  kovo   1    d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2018–2022 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose, nurodytuose priede.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. žvejybos vietos pavadinimą, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame rajone, kuriame yra vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotas, kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotą  – 18 eurų. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.

Vienam ūkio subjektui gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į ungurių žvejybos kvotas ne daugiau kaip 4–iose žvejybos vietose (2017 m. paskirtos ungurių žvejybos vietos įskaitomos).

Dokumentai  dėl  perleidžiamųjų  teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo priimami iki 2018 m.  vasario 23  d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 532 kab.).

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo

skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Tomas Kazlauskas

 

 

Ungurių VERSLINĖS žvejybos vietų VIDAUS VANDENYSE SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Žvejybos vieta

Savivaldybė

Įrankių skaičius

1.

Upė Pakasa, ištekanti iš Pakaso ežero į Ukojo ežerą

Ignalinos

1 gaudyklė

2.

Upė Gėlainė, ištekanti iš Ūkojo ežero į Alksnaičio ežerą

3.

Protaka tarp Linkmeno ežero ir Asalnykščio ežero

4.

Upė Stirnė, ištekanti iš Stirnių ežero į Tramio I ežerą, 200 m atkarpoje nuo ištakų

Molėtų

5.

Upė Kertuoja, ištekanti iš Kertuojų ežero į Juoduosius Lakajus, 100 m atkarpoje nuo ištakų

6.

Protaka tarp Galuonų ežero ir Vašuoko ežero

7.

Upė Spengla, ištekanti iš Spenglo ežero, 200 m atkarpoje nuo ištakų

Švenčionių

8.

Upė Vajuonėlė, ištekanti iš Vajuonio ežero į Kretuono  ežerą

9.

Protaka Asvejos ežere, prie Žingių tilto

10.

Upė Aiseta, ištekanti iš Aiseto ežero į Kiauno ežerą, nuo ištakų iki kelio Labanoras – Saldutiškis

Utenos

11.

Upė Šventoji, ištekanti iš Luodykščio ežero į Asavo ežerą, prie Drobiškių tilto

Zarasų

Share iconDalintis