Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų ir stintų žvejybos kvotas ežeruose suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2015 m. gegužės 27 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, 512 kab.) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2015 m. seliavų ir stintų žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose, nurodytuose priede.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija) (toliau – Taisyklės).

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų ir stintų žvejybos kvotas ežeruose, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį:

1.2.1. vandens telkiniuose nuo 500 iki 999 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei pusė nustatyto tame telkinyje žvejybos limito;

1.2.2. vandens telkiniuose nuo 1 000 iki 7 000 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei trečdalis tame vandens telkinyje nustatyto žvejybos limito;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Jeigu yra žuvininkystės įmonių asociacijos ar gamintojų organizacijos narys – pažymą, kurioje būtų nurodyta, nuo kada priklauso konkrečiai organizacijai.

5. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 5 eurai.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintoms žvejoti – 14 eurų.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2015 m. gegužės 21 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktorė Indrė Šidlauskienė

 

Valstybinių vandens telkinių, kuriuose 2015 metais leidžiama specializuota

seliavų ir ežerinių stintŲ žvejyba, sąrašas

 

Nr.

Ežero pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Žuvų rūšys

Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai

 

Leidžiama sugauti seliavų, kg

Akmena

Trakų r.

268,7

seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

300

Alaušas

Utenos r.

1071,8

seliavos

300 m ne mažesnių kaip 18 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

1 000

Asalnai

Ignalinos r.

263,5

stintos

1 traukiamas tinklas

neribojama

Asveja (Dubingių) **

Molėtų r.,

Švenčionių r.

441,4

stintos, seliavos

1 traukiamas tinklas

300 m statomųjų tinklaičių

700

Aviris

Druskininkų sav.

137,3

seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

300

Baluošas

Ignalinos r.

425,9

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Bebrusai

Molėtų r.

367,4

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Didžiulis (Daugų)

Alytaus r.

910,8

stintos, seliavos

1 traukiamas tinklas

500 m statomųjų tinklaičių

1800

Dringis

Ignalinos r.

713,1

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

1200

Drūkšiai

Ignalinos r.,

Zarasų r.

3622,2

seliavos

500 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Dusia

Lazdijų r.

2334

stintos

1 traukiamas tinklas

Galadusys

Lazdijų r.

160,6

seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Galvė

Trakų r.

361,1

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

150

Lakajai Baltieji

Molėtų r.

699,8

stintos, seliavos

1 traukiamas tinklas

600 m statomųjų tinklaičių

1200

Lūšiai

Ignalinos r.

390,9

stintos, seliavos

1 traukiamas tinklas

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Margis

Trakų r.

121,3

seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Parsvėtas

Ignalinos r.

87,4

seliavos

200 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Peršokšnai

Švenčionių r.

206,7

seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Plateliai***

Plungės r.

1181,5

seliavos

500 m statomųjų tinklaičių

3 000

Spindžius

Trakų r.

106,7

seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Stirniai

Molėtų r.

855,4

seliavos

600 m statomųjų tinklaičių

850

Šventas

Zarasų r.

425,9

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

300

Tauragnas

Utenos r.

503,7

seliavos

300 m ne mažesnių kaip 26 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

2 000

Ūkojas

Ignalinos r.

190,2

seliavos

200 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Ūsiai

Ignalinos r.

256,5

seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Vencavas

Zarasų r.

225,6

stintos, seliavos

1 traukiamas tinklas

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

Vievis

Elektrėnų sav.

294,5

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

700

Vištytis

Vilkaviškio r.

340

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

 

** Asvejos (Dubingių) ežere specializuota seliavų žvejyba leidžiama tik Švenčionių rajone esančioje ežero dalyje.

*** Specializuota seliavų žvejyba leidžiama Platelių ežero dalyje, kuri nėra Laumalenkos hidrografiniame draustinyje. Tinklai turi būti pakelti nuo dugno ne mažiau kaip 1,5 metro.

Share iconDalintis