Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas suteikimo

2017 m. birželio 8 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas priede nurodytuose vidaus vandens telkiniuose.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94f00bc0e63d11e39ea8c7e1dfdc4b5c/ojruEANqJc

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį:

1.2.1. vandens telkiniuose nuo 500 iki 999 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei pusė nustatyto tame telkinyje žvejybos limito;

1.2.2. vandens telkiniuose nuo 1 000 iki 7 000 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei trečdalis tame vandens telkinyje nustatyto žvejybos limito;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

Pradinė aukciono kaina:

 

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 5 eurai.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintoms žvejoti – 14 eurų.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2017 m. birželio 1 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Aukcionas vyks Žemės ūkio ministerijos (J. Lelevelio g. 6, Vilnius) posėdžių salėje 537.

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

Nr. Ežero pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Žuvų rūšys Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai  

2017-2021 m. leidžiama sugauti seliavų kasmet, kg

 

2017 -2018 m. leidžiama sugauti seliavų kasmet, kg

1.     1. Akmena

 

Trakų r. 268,7 seliavos   300 m statomųjų tinklaičių   500
1. Aisetas

 

Molėtų r.

Utenos r.

502,1 seliavos   200 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių 200  
1.     2. Alaušas Utenos r. 1071,8 seliavos   300 m statomųjų tinklaičių   1 000
1.     4. Asalnai

 

 

Ignalinos r. 263,5 stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas 300 m statomųjų tinklaičių 300  
1. Asveja (Dubingių)

 

Molėtų r. *,

Švenčionių r. **

441,4

540,8

stintos, seliavos 1 traukiamasis tinklas*** 300 m statomųjų tinklaičių 700 *

800 **

 

 
1.     5. Aviris Druskininkų sav. 137,3 seliavos   150 m statomųjų tinklaičių 300  
1. Baltieji Lakajai Molėtų r. 699,8 stintos, seliavos 1 traukiamasis tinklas 600 m statomųjų tinklaičių 1200  
1.     7. Baluošas Ignalinos r. 425,9 seliavos   400 m statomųjų tinklaičių 2 000  
9.     8. Bebrusai Molėtų r. 367,4 seliavos   200 m statomųjų tinklaičių 350  
10.   10. Didžiulis (Daugų) Alytaus r. 910,8 stintos, seliavos 1 traukiamasis tinklas 400 m statomųjų tinklaičių 700  
11.   11 Dringis

 

Ignalinos 713,1 seliavos   400 m statomųjų tinklaičių 1 000  
12.   12. Drūkšiai Ignalinos r.,

Zarasų r.

3622,2 seliavos   500 m statomųjų tinklaičių   6 000
13. Dusia

 

Lazdijų r. 2334 Seliavos

 

  500 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

  5 500
14.   13. Galadusys

 

Lazdijų r. 160,6 seliavos   150 m ne mažesnių kaip  22 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių   300
15. Galvė Trakų r. 361,1 seliavos   300 m statomųjų tinklaičių  

 

 

400
1.     22. Lūšiai

 

 

Ignalinos r. 390,9 stintos, seliavos 1 traukiamasis tinklas 400 m statomųjų tinklaičių 1 100  
1.     23. Margis Trakų r. 121,3 seliavos   150 m statomųjų tinklaičių   300
1.     24. Parsvėtas

 

Ignalinos r. 87,4 seliavos   200 m statomųjų tinklaičių   400
1.     25. Peršokšnai

 

Švenčionių r. 206,7 seliavos   300 m statomųjų tinklaičių   300

 

1.     26. Plateliai ****

 

Plungės r. 1181,5 seliavos   500 m statomųjų tinklaičių 3 000  
1. Skaistis

 

Trakų r. 282 seliavos   300 m statomųjų tinklaičių   400

 

22.   31. Stirniai Molėtų r. 855,4 seliavos   600 m statomųjų tinklaičių 1000  
23. Šakarvai

 

Ignalinos r. 77,1 stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas

 

200 m statomųjų tinklaičių 300  
24.   33. Šventas

 

Zarasų r. 425,9 seliavos   400 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių   300
25.   34. Tauragnas Utenos r. 503,7 stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas

 

300 m ne mažesnių kaip 22  mm akių dydžio statomųjų tinklaičių 1800  
26.   35. Ūkojas Ignalinos r. 190,2 seliavos   300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių   500
27.   36. Ūsiai Ignalinos r. 256,5 seliavos   300 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių   1 000
28.   38. Vencavas Zarasų r. 225,6 stintos, seliavos 1 traukiamasis tinklas 300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių   1000
29.   39. Vievis Elektrėnų sav. 294,5 seliavos   400 m statomųjų tinklaičių 700  
30.   41. Vištytis Vilkaviškio r. 340 seliavos   400 m ne mažesnių kaip 16 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių neribojama

 

* Seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje.

** Seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Švenčionių rajone esančioje ežero dalyje.

*** Stintų žvejyba traukiamu tinklu leidžiama Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje.

**** Specializuota seliavų žvejyba leidžiama Platelių ežero dalyje, kuri nėra Laumalenkos hidrografiniame draustinyje.

Share iconDalintis