Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

POSĖDIS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTAS SUTEIKIMO

2019 m. gegužės 6 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2019–2023 m. seliavų  ir ežerinių stintų žvejybos kvotas priede nurodytuose vidaus vandens telkiniuose.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos  kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

1.2. vidaus vandens telkinio ar žvejybos vietos, kuriame nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą ir žvejybos kvotos dydį.

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją;

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 5 eurai.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintoms žvejoti – 14 eurų.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo priimami pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu iki 2019 m. balandžio 29 d. 15 val. Žuvininkystės tarnybai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 813 kab.), arba el. paštu [email protected] ir [email protected].

Posėdis vyks Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 537 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 700) 14956.

 

Valstybinių vidaus vandens telkinių, kuriuose 2019 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, sąrašas

Eil. Nr.

Ežero pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Žuvų rūšys

Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai

 

Leidžiama sugauti seliavų, kg

1.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus r.

910,8

stintos

1 traukiamas tinklas

2.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus r.

910,8

seliavos

200 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

350

3.

Galvė

Trakų r.

361,1

seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

300

4.

Skaistis

Trakų r.

282

seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

400

5.

Vievis

Elektrėnų sav.

294,5

seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

700

Share iconDalintis