Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Perleidžiamosios teisės tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2019 m. spalio 18 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) vyks Perleidžiamosios teisės skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu (toliau – perleidžiamosios teisės) 2019-2021 metams. Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos:

Žvejybos rajonas Žuvų rūšis Parduodamos perleidžiamosios teisės dydis (proc.) Užstato dydis už 1 proc. perleidžiamosios teisės, eur
Bisau Gvinėjos  išskirtinės ekonominės zonos vandenys Pelaginės žuvys

95 %

 

360,00

 

Ūkio subjekto pervedamo užstato dydis priklauso nuo norimos įsigyti perleidžiamosios teisės dydžio.

Perleidžiamoji teisė suteikiama tik ūkio subjektams, teisėtais pagrindais valdantiems Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu, ne vėliau nei iki 2019 m. spalio 11 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) pateikia:

1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų įsigyti perleidžiamųjų teisių dydį procentais;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

2. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;

3. laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);

4. perleidžiamosios teisės aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.

Išsamiau – Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Aničienė, tel. (8 700) 14 938, el. p. [email protected].

Share iconDalintis