Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patvirtintas žuvų ir vėžių įveisimo į Lietuvos vandens telkinius 2020 m. planas

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos yra atsakinga už žuvų išteklių valstybiniuose vandens telkiniuose atkūrimą ir gausinimą pagal ŽŪM patvirtintas ir su Aplinkos ministerija suderintas programas. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, didelis dėmesys bus skiriamas lašišų (Salmonidae) šeimos žuvims – lašišoms, šlakiams ir margiesiems upėtakiams, taip pat eršketų (Acipenser) šeimai priklausančioms žuvims. Toliau bus siekiama atkurti ties išnykimo riba atsidūrusių ūsorių ir Lietuvos upėse nykstančius skersnukių išteklius.

Pagal patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2020 m. planą šiemet Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos yra numačiusi įveisti 7 811,2 tūkst. vnt. įvairių rūšių žuvų: 1560 tūkst. vnt. ungurių, 3210 tūkst. vnt. lydekų, 1250 tūkst. vnt. sterkų, 180 tūkst. vnt. lašišų, 125 tūkst. vnt. šlakių, 21 tūkst. vnt. aštriašnipių eršketų, 26 tūkst. vnt. sterlių, 500 tūkst. vnt. vėgėlių, 516 tūkst. vnt. meknių, 200 tūkst. vnt. margųjų upėtakių, 30 tūkst. vnt. kiršlių, 30 tūkst. vnt. šamų, 55 tūkst. vnt. lynų ir kitų žuvų jauniklių. Taip pat planuojama į Lietuvos vidaus vandenis įveisti 4 tūkst. vnt. plačiažnyplių vėžių. Dar 4 tūkst. vnt. siauražnyplių vėžių planuojama sugauti ir perkelti į kitus vandens telkinius.

2019 m. Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus specialistai pirmą kartą Žuvininkystės tarnybos istorijoje atliko dirbtinį ūsorių veisimą ir gavo pirmąsias gyvybingas ūsorių lervutes. Išsiritusios ūsorių lervutės buvo auginamos Pietų regiono žuvivaisos skyriuje, Laukystoje. Paauginti iki 2 g svorio 4 tūkst. vnt. ūsorių spalio mėnesį buvo išleisti į Neries upę. Šiemet Žuvininkystės tarnyba į valstybinius vandens telkinius yra numačiusi įveisti 20 tūkst. vnt. ūsorių. Dedamos visos pastangos, kad ši vertinga žuvų rūšis Lietuvos upėse būtų gausesnė.

Taip pat Žuvininkystės tarnyba siekia, kad Lietuvos upėse gausėtų nykstančių skersnukių. Šias į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas žuvis Žuvininkystės tarnyba ėmėsi veisti dirbtinai. Pernai 15 tūkst. vnt. skersnukių jauniklių buvo išleista į Šventosios upę. Šiemet Žuvininkystės tarnyba į valstybinius vandens telkinius yra numačiusi įveisti 20 tūkst. vnt. skersnukių. Planuojama, kad šios žuvys šalies upėse įsitvirtins.

Mokslininkų teigimu, tarša, užtvankos, trukdančios žuvims migruoti, ir žvejyba – pagrindinės priežastys, dėl ko Lietuvos upėse nyksta skersnukiai. Šių žuvų, priklausančių karpinių (Cyprinidae) žuvų šeimai, populiaciją Žuvininkystės tarnyba ėmėsi atkurti pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą retų žuvų apsaugos planą.

Žuvininkystės tarnyba jau kelerius metus iš eilės įgyvendina europinių ungurių ir aštriašnipių eršketų atkūrimo programas. Kad darbai vykdomi sėkmingai ir jaučiamas šių žuvų populiacijos pagausėjimas, galima spręsti iš žvejų atsiliepimų – šių rūšių žuvų Lietuvos vidaus vandenyse sugaunama vis dažniau.

Share iconDalintis