Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patikslintos UAB „Spika“ paskirtos perleidžiamosios teisės į šprotų žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2017–2019 metais

2017 m. vasario 7 d. įvyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 17, 172, 174, 175 straipsniais Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 6, 17, 18, 21, 25 ir 851 punktais, nustatyti patikslintą ūkio subjekto UAB „Spika“ perleidžiamųjų teisių į šprotų žvejybos galimybes Baltijos jūroje dydį 2017–2019 metais:

Ūkio subjektas Perleidžiamųjų teisių reikšmė (proc.)
      Šprotai
UAB „Spika“     4,822

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660.

Posėdžio protokolas čia.

Share iconDalintis