Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patikslintas perleidžiamųjų teisių naudoti žvejybos įrankius 2017 – 2019 m. paskirstymas 20 ir 21 priekrantės žvejybos baruose Patikslintas perleidžiamųjų teisių naudoti žvejybos įrankius 2017 – 2019 m. paskirstymas 20 ir 21 priekrantės žvejybos baruose

2017 m. birželio 29 d. įvyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 173, 179, 1710, 1711 straipsniais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu  Nr. 3D-680 „Dėl didžiausio leidžiamų naudoti statomųjų tinklų kiekio (metrais) priekrantės žvejybos baruose patvirtinimo“, Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-636 „Dėl perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4, 6, 7, 18, 19, 20, 58 punktais, nuspręsta perskaičiuoti perleidžiamųjų teisių naudoti žvejybos įrankius paskirstymą 20 ir 21 žvejybos baruose ir ūkio subjektams 2017 – 2019 metams suteikti perleidžiamąsias teises naudoti žvejybos įrankius (statomuosius tinklus):

 

Ūkio subjektas Baras Suteikti žv. įrankius (m) Liko nepaskirstyta (m)
UAB „Drevernos žuvis“ 20 6360 0
UAB „Gero vėjo žvejams“ 20 9480
UAB „Marimanas“ 20 7890
T. Areškevičiaus  individuali įmonė 21 30810 11502

 

 

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660.

 

 

Posėdžio protokolas čia.

 

Share iconDalintis