Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patikrintas į Klaipėdos uostą virš tūkstančio tonų šaldytos žuvies produktų atgabenęs laivas

Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus inspektoriai atliko neplaninį krovininio laivo-šaldytuvo „Silver Lake“, registruoto Farerų salose,  patikrinimą Klaipėdos uoste. Laivas į uostamiestį atgabeno 1 051 t šaldytų žvejybos produktų. Krovinį sudarė: šiaurinė menkė, Atlanto silkė, juodasis paltusas, skumbrė, mažoji vilkžuvė ir menkių kepenys.

Kontrolės pareigūnai patikrino, ar iškraunami žuvų kiekiai ir rūšys atitinka deklaruojamus ketinamus iškrauti kiekius ir rūšis. Patikrinus krovininio laivo-šaldytuvo „Silver Lake“ dokumentus bei apžiūrėjus laivo šaldytuvus ir atsitiktine tvarka pasirinktas šaldytos žuvies produkcijos pakuotes, pažeidimų nenustatyta.

Įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio nuostatas, Žuvininkystės tarnyba, laikydamasi teisės akte nustatytų įpareigojimų, per metus privalo patikrinti ne mažiau nei 5 proc. visų trečiųjų šalių žvejybos laivų, iškraunančių žuvininkystės produktus Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Įgyvendinant minėto reglamento nuostatas, šių metų vasarį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrintas krovininis laivas-šaldytuvas „Samskip Crystal“, kuris į Lietuvą atgabeno virš 2,5 tonų šaldytų žvejybos produktų ir juos išsikrovė uoste.

Žuvininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad iki kol bus įdiegta Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos (EMSWe) su suderintomis sąsajomis sistema, ūkio subjektai privalo laikytis Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų* taisykl ių reikalavimų ir nustatyta tvarka Žuvininkystės tarnybai teikti informaciją apie atplaukiančius į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos) žvejybos laivus, ketinančius iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus.

*pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus, žvejybos laivas yra bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti komercinio žuvininkystės išteklių naudojimo tikslais, įskaitant pagalbinius laivus, žuvų perdirbimo laivus, perkrovime dalyvaujančius laivus ir krovininius laivus su žuvininkystės produktų gabenimo įranga, išskyrus konteinerius gabenančius laivus.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B699F704910A/asr

 

Share iconDalintis