Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patikrintas į Klaipėdos uostą virš 2,5 tūkst. tonų šaldytos žuvies produktų atgabenęs laivas

 

2020 m. vasario 6 d. Žuvininkystės tarnybos žuvininkystės kontrolės pareigūnai atliko neplaninį Bahamų Sandraugos krovininio laivo-šaldytuvo „Samskip Crystal“ patikrinimą Klaipėdos uoste. Laivas iš Norvegijos į uostamiestį atgabeno 2 507,343 t šaldytų žvejybos produktų. Kontrolės pareigūnai patikrino, ar iškraunami žuvų kiekiai ir rūšys atitinka deklaruojamus ketinamus iškrauti kiekius ir rūšis.

Įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio nuostatas, Žuvininkystės tarnyba, laikydamasi teisės akte nustatytų įsipareigojimų, per metus privalo patikrinti ne mažiau nei 5 proc. visų trečiųjų šalių žvejybos laivų, iškraunančių žuvininkystės produktus Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Patikrinus krovininio laivo-šaldytuvo „Samskip Crystal“ dokumentus bei laivo šaldytuvus ir atsitiktine tvarka pasirinktas šaldytos žuvies produkcijos pakuotes, pažeidimų nenustatyta.

Įgyvendinant minėto reglamento nuostatas, praėjusiais metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrinti 2 krovininiai laivai-šaldytuvai, kurie į Lietuvą atgabeno šaldytų žvejybos produktų ir juos išsikrovė uoste. Tai sudarė 13 proc. nuo visų trečiųjų šalių žvejybos laivų, iškraunančių žuvininkystės produktus paskirtajame uoste 2019 m.

Žuvininkystės tarnyba atkreipia dėmesį, kad iki kol bus įdiegta Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinkos (EMSWe) su suderintomis sąsajomis sistema, ūkio subjektai privalo laikytis Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų* taisyklių reikalavimų ir nustatyta tvarka Žuvininkystės tarnybai teikti informaciją apie atplaukiančius į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos) žvejybos laivus, ketinančius iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus.

*pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus, žvejybos laivas yra bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti komercinio žuvininkystės išteklių naudojimo tikslais, įskaitant pagalbinius laivus, žuvų perdirbimo laivus, perkrovime dalyvaujančius laivus ir krovininius laivus su žuvininkystės produktų gabenimo įranga, išskyrus konteinerius gabenančius laivus.

Share iconDalintis