Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pateikta projekto „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ paramos paraiška

2011 m. balandžio 22 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paramos paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“.

Projekto pavadinimas „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“.

Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje ir Europinių ungurių areale, įgyvendinant 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu K(2009)10244 patvirtintą Ungurių išteklių atkūrimo planą Lietuvoje.

Uždaviniai – atkurti, apsaugoti europinių ungurių išteklius Lietuvoje ir vykdyti jų mokslinę stebėseną bei tyrimus.

2011 metais numatoma įveisti 134 tūkst. vnt. paaugintų europinių ungurių į 22 valstybinės reikšmės vandens telkinius (tinkamus unguriams įveisti).

2012 ir 2013 metais numatoma įveisti po 200 tūkst. vnt. paaugintų europinių ungurių ir po 920 tūkst. vnt. stiklinės stadijos europinių ungurių į 113 valstybinės reikšmės vandens telkinių (tinkamų unguriams įveisti).

Projektą numatyta įgyvendinti per 3 metus.

Bendra projekto vertė – 5 000 000 Lt .

Share iconDalintis