Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu

Šių metų birželio 14 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Žvejybos galimybių skyrimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-46, posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo paskirtos paprastojo jūros ešerio (RED3/M) žvejybos galimybės 2017 metams Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) organizacijos administruojamoje akvatorijoje.

Žvejybos galimybės buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721.

 

Prašymus gauti paprastojo jūros ešerio (RED/3M) žvejybos galimybėms NAFO administruojamoje akvatorijoje buvo pateikę 2 ūkio subjektai.

 

 

Share iconDalintis