Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos individualios žvejybos galimybės aukciono būdu

 

Šių metų kovo 3 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-113, posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės 2020 metams jūrų vandenyse.

Individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721.

Prašymus individualioms žvejybos galimybėms gauti buvo pateikę du ūkio subjektai, jiems ši teisė ir buvo suteikta.

Ūkio subjektams aukciono būdu paskirtos individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse 2020 metams

Aukciono dalyvio pavadinimas

Individulių žvejybos galimybių pavadinimas

Žvejybos rajonas

Įsigytas žvejybos galimybių kiekis

UAB „Marlinas“

Paprastosios šiaurinės krevetės

Norvegijos Karalystės vandenys (Svalbardas)

32 žv. dienos

UAB „AHSFC“

Paprastasis jūrinis ešerys

NAFO 3M

79 t

Share iconDalintis