Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos individualios žvejybos galimybės aukciono būdu

Šių metų lapkričio 18 d. elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu vyko Žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-113, posėdis, kuriame aukciono būdu buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės 2020 metams jūrų vandenyse.

Individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721.

Prašymą individualioms žvejybos galimybėms gauti buvo pateikęs vienas ūkio subjektas, jam ši teisė ir buvo suteikta.

Aukciono būdu paskirtos individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse 2020 metams:

 

Aukciono dalyvio pavadinimas Individulių žvejybos galimybių pavadinimas Žvejybos rajonas Įsigytas žvejybos galimybių kiekis
 

UAB „Baltlanta“

 

Pelaginės žuvys

 

Maroko  išskirtinės ekonominės zonos vandenys

 

 

1163,98 t

 

 

 

Share iconDalintis