Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos individualios žvejybos galimybės 2019 metams tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu

Šių metų balandžio 8 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-46 „Dėl žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu“ sudarytos komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu.

Individualios žvejybos galimybės ūkio subjektams paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721.

Aukciono dalyvių prašomų suteikti individualių žvejybos galimybių suma neviršijo skirstomų žvejybos galimybių, todėl aukciono dalyviams buvo paskirtos jų prašomos individualios žvejybos galimybės.

Aukciono dalyvio pavadinimas Individualių žvejybos galimybių pavadinimas  Žvejybos rajonas Paskirtų individualių žvejybos galimybių
kiekis
UAB ,,Atlantic High Sea Fishing Company“ Paprastieji jūros ešeriai 3M žvejybos rajonas NAFO administruojamoje teritorijoje   78 t
UAB ,,Marlinas“  Šiaurinės krevetės Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajonas 32 žvejybos dienos

Dėl 2882 t pelaginių rūšių žuvų individualių žvejybos galimybių Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse prašymų negauta.

Share iconDalintis