Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos individualios žvejybos galimybės 2018 metams tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu

Šių metų balandžio 6 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 metų birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-46 ,,Dėl žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu“ sudarytos komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu.

Individualios žvejybos galimybės ūkio subjektams paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Aukciono dalyvių prašomų suteikti individualių žvejybos galimybių suma neviršijo skirstomų žvejybos galimybių, todėl aukciono dalyviams buvo paskirtos jų prašomos individualios žvejybos galimybės.

 

Ūkio subjektams 2018 metams paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu.

 

Aukciono dalyvio pavadinimas Individualių žvejybos galimybių pavadinimas Žvejybos rajonas Paskirtų individualių žvejybos galimybių

kiekis

UAB ,,Atlantic High Sea Fishing Company“ Paprastieji jūros ešeriai 3M žvejybos rajonas NAFO administruojamoje teritorijoje 78 t
UAB ,,Marlinas“ Šiaurinės krevetės Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajonas 32 žvejybos dienos
UAB ,,Baltlanta“ Pelaginių rūšių žuvys Maroko Karalystės išskirtinė ekonominė zona 82 t

 

Dėl 2882 t pelaginių rūšių žuvų individualių žvejybos galimybių Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse prašymų negauta.

Share iconDalintis