Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirstytos perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos kvotas

    Š.m. rugsėjo 7 d. Klaipėdoje, o 8 d. Šilutėje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdžiai, kuriuose ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2016 m. upinių nėgių žvejybos kvotas. Buvo skirstomi upinių nėgių žvejybos limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-332. Prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių žvejybos Šventosios upėje kvotas buvo pateikę 4 ūkio subjektai, o Nemune – 2 ūkio subjektai. Pagal pateiktus prašymus žvejybos kvotų užteko, todėl ūkio subjektams buvo suteiktos jų pageidaujamo dydžio perleidžiamosios teisės į 2016 m. upinių nėgių žvejybos kvotas. Perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė kvotas suteiktos 2 ūkio subjektams: UAB ,,Ventžuvė” – 1 700  kg,  Helmutui Petrikui – 300 kg.  Perleidžiamosios teisės į upinių nėgių žvejybos Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos m. savivaldybėse, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) kvotas suteiktos 4 ūkio subjektams: UAB ,,Būtingės žuvis” , G. Petrausko individualiai įmonei, J. Putriaus personalinei įmonei ir Valiuko valčių nuomos įmonei po 375 kg.

     Nuo 2016-07-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 6, 7, 8, 14, 141, 142, 143, 144, 15, 16 IR 31 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XII-2351 (toliau  – Žuvininkystės įstatymas), perleidžiamosios teisės į nėgių žvejybos kvotas galės būti suteikiamos ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, tai priklausys nuo to,  kokiam laikotarpiui Aplinkos ministerija nustatys žuvų sugavimo limitus. Didesnių pasikeitimų skirstant upinių nėgių žvejybos kvotas, Žuvininkystės įstatymo pakeitime nenumatyta.

 

Share iconDalintis