Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirstytos perleidžiamosios teisės į 2015 m. upinių nėgių žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas

Š. m. liepos 16 d. Šilutėje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis (toliau – komisijos posėdis), kuriame buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2015 m. upinių nėgių žvejybos Nemuno atkarpoje Jurbarko – Šilutės r. riba – Rusnė kvotas, o liepos 17 d. Klaipėdoje vykusiame komisijos posėdyje buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2015 m. upinių nėgių žvejybos Šventosios (Baltijos jūra) upėje (Kretingos r. ir Palangos mieste, išskyrus atkarpą nuo žiočių iki tilto Šventojoje) kvotas.

 

Pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymą, skirstant žuvų sugavimo kvotas upėse, aukciono ir ne aukciono būdu vienam ūkio subjektui gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 proc. žvejybos limito, todėl Nemune vienas ūkio subjektas galėjo gauti ne didesnę kaip 200 kg kvotą, o Šventosios upėje – ne didesnę kaip 150 kg kvotą. Gavus tokio dydžio nėgių žvejybos kvotas, jas gaudyti žvejams neapsimoka ekonomiškai. Upinių nėgių žvejyba – specifinė. Žvejų, užsiimančių šiuo verslu ir pageidaujančių gauti nėgių žvejybos kvotas yra nedaug, todėl dalis upinių nėgių žvejybos kvotų Nemune ir Šventojoje liko nepaskirstytos, o aukcione dalyvavę žvejai gavo mažas, jų netenkinančias kvotas.

Share iconDalintis