Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirstytos perleidžiamosios teisės į 2015 m. ungurių žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas

Š. m. kovo 27 d. vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu buvo suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2015 m. ungurių žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas. Aukcionas vyko dėl 42 ungurių žvejybos vietų, esančių Elektrėnų savivaldybėje, Alytaus, Ignalinos, Švenčionių, Vilniaus ir Zarasų rajonuose. Aukcione dalyvavo 37 juridiniai ir fiziniai asmenys. Aukcionas buvo vykdomas vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-44 redakcija). Aukcione laimėjo daugiausiai balų surinkę dalyviai (23 juridiniai ir fiziniai asmenys).

 

Populiariausi aukcione buvo Ignalinos ir Švenčionių rajonų upeliai – į kai kuriuos iš jų pretendavo nuo 7 iki 17 aukciono dalyvių.

Share iconDalintis