Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirstytos perleidžiamosios teisės į 2014 m. žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas

Birželio 27 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2014 m. seliavų ir  stintelių žvejybos  įrankių kvotas  27 ežeruose (9 300 m. statomųjų tinklaičių ir 5 traukiamieji tinklai) ir į  žuvų sugavimo kvotas 9 ežeruose 47,8 t.

Prašymus dėl dalyvavimo aukcione buvo pateikę 37 juridiniai ir fiziniai asmenys. Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ukio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310. Informacija apie suteiktas perleidžiamąsias teises į žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotas pateikta priede.  

 

Share iconDalintis