Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbtos Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacijos


Tarptautinė jūrų tyrinėjimų taryba (TJTT) paskelbė rekomendacijas dėl Baltijos jūros žuvų išteklių žvejybos kvotų 2016 metams. Rekomenduojama 2016 m. sumažinti: vakarinių menkių,  žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose žvejybos kvotas 66 proc., rytinių menkių, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose žvejybos kvotas 48 proc., šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose žvejybos kvotas 15 proc. Tik vienų, aktualių Lietuvai žuvų išteklių – Centrinės Baltijos strimelių, žvejojamų 25-27, 28.2, 32 TJTT pakvadračiuose – žvejybos kvotas rekomenduojama padidinti 8,1 proc.

Strimelės

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos mokslininkai nustatė, kad neršti galinčių vakarinių menkių individų biomasė tapo mažesnė negu ribinė ir gali būti nepilnai panaudojamas reprodukcinis potencialas, todėl žvejybos intensyvumas per sugavimus turėtų būti žymiai sumažintas. Vertindami rytinių menkių išteklių dydį Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos mokslininkai atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje, kadangi, ko gero, geriausiai ištyrinėtam ištekliui – rytinei menkei – pripažino, kad negali nustatyti populiacijos būklės vertinimo atskaitos taškų. Pagrindinės problemos priežastys: nenustato teisingo menkių amžiaus, neįvertintas augimo tempų kokybinis pokytis, dideliu tempu mažėjančių didelių menkių dalis populiacijoje. Dėl šių problemų mokslininkai pritaikė atsargaus priėjimo principą ir rekomenduoja žymiai sumažinti žvejybos kvotas. Šprotų žvejybos kvotos rekomenduojamos sumažinti, siekiant, kad ištekliai būtų žvejojami neviršijant maksimalaus tausojančio derliaus mirtingumo ribos. Centrinės Baltijos strimelių ištekliai yra labai geros būklės, todėl jau trečius metus jų žvejybos kvotos didinamos. Galima prognozuoti, kad ateityje tiek šprotų, tiek strimelių ištekliai turėtų padidėti dėl nepaprastai gausaus vienerių metų amžiaus individų skaičiaus.

Tarptautinė jūrų tyrinėjimų taryba savo rekomendacijose pateikė ne tik savo siūlymus dėl žuvų išteklių valdymo, bet ir numatė daugybę kitų alternatyvių žuvų išteklių valdymo variantų, todėl Europos Komisijai teks sudėtingas darbas vertinant rekomendacijas ir rudens pradžioje teikiant reglamento projektą, kuriuo bus skiriamos žvejybos kvotos Valstybėms narėms 2016 metams. Spalio pabaigoje Europos Sąjungos Ministrų taryba turėtų patvirtinti reglamentą.

Share iconDalintis