Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbti žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo antruoju etapu (aukciono būdu) rezultatai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“ 2016 m. rugpjūčio 2 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A įvyko Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos posėdis, kuriame kvotas antruoju etapu (aukciono būdu) įsigijo:

  1. E. Narbuto individuali įmonė ir UAB „Rikneda“ įsigijo po 37 vnt. lašišų žvejybos kvotų.
  2. Vakarinės Baltijos jūros dalies menkių žvejybos kvotų įsigijo: UAB „Baltijos jūra“ – 8 t, UAB „Ramsun“ – 7 t.
  3. Rytinės Baltijos jūros dalies menkių žvejybos kvotų įsigijo: UAB „Baltijos jūra“ – 36 t, UAB „Ramsun“ – 35 t, UAB „Spika“ – 45 t.
  4. Strimelių žvejybos kvotas įsigijo: UAB „Baltijos jūra“ – 90 t, UAB „Monistico“ – 103 t, UAB „Strimelė“ – 103 t, UAB „Stekutis“ – 5 t.
  5. Šprotų žvejybos kvotas įsigijo: UAB „Baltijos jūra“ – 150 t, UAB „Monistico“ – 155 t, UAB „Ramsun“ – 56 t, UAB „Strimelė“ – 170 t.

Ūkio subjektas, įsigijęs kvotą aukcione, per 30 dienų nuo aukciono dienos už ją (įskaitant aukciono dalyvio užstatą) turi sumokėti pervesdamas lėšas į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581. Jei ūkio subjektas nesumoka už kvotą ar už jos dalį per 30 dienų nuo aukciono, bus anuliuojama aukciono būdu įsigyta kvota ar jos dalis, už kurią nebuvo sumokėta. Jei ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos atsisakys aukcione įsigytos kvotos arba ta kvota bus anuliuojama jos nepanaudojus, aukciono dalyvio užstato dalis, sudaranti 10 proc. nuo mokėtinos už kvotą sumos, jam nebus grąžinama. Jei dalį aukcione įsigytos kvotos panaudojęs ūkio subjektas per 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos atsisakys likusios aukcione įsigytos kvotos dalies arba nepanaudota kvotos dalis bus anuliuojama, jam išliks prievolė sumokėti už panaudotą kvotos dalį. Jei ūkio subjektas atsisakys aukcione įsigytos kvotos praėjus 30 dienų nuo aukciono vykdymo dienos, sumokėtos už kvotą lėšos jam nebus grąžinamos.

Telefonas pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis