Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbti sąrašai laivų, kuriems draudžiama patekti į ES uostų teritoriją dėl ES taikomų sankcijų Farerų Saloms

Skelbiame Europos Komisijos pateiktus nebaigtinius sąrašus laivų, žvejojančių ir/ar gabenančių Farerų Salų teritorijoje sužvejotas žuvis. Vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 793/2013, kuriuo nustatomos Farerų Saloms taikomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklių išsaugojimą, nuostatomis, draudžiama į Europos Sąjungos teritoriją įvežti Farerų Saloms kontroliuojant sužvejotas atlantines silkes (Clupea harengus) bei atlantines skumbres (Scomber scombru) ir iš jų pagamintus produktus (TARIC kodai nurodyti reglamento priede), taip pat draudžiama naudotis Europos Sąjungos uostais su Farerų Salų vėliava plaukiojantiems laivams, žvejojantiems atlantines silkes arba atlantines skumbres prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies, ir laivams, gabenantiems iš prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių arba atlantinių skumbrių pagamintus žuvininkystės produktus, kuriuos sužvejojo su tos valstybės vėliava plaukiojantys laivai arba laivai, kuriems ta valstybė suteikė leidimą vykdyti tokią žvejybą, nors jie ir plaukioja su kitos valstybės vėliava. Šis draudimas netaikomas tik nenugalimos jėgos arba nelaimės atvejais, kaip apibrėžta 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 18 straipsnyje, kad būtų suteiktos paslaugos, kurių būtinai reikia padėčiai ištaisyti. Draudimas įsigaliojo nuo 2013 m. rugpjūčio 28 dienos.

Priedas 1      Priedas 2

Išsamiau – Eugenija Bukienė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausioji specialistė, [email protected] , tel. (8 5) 239 8425

Share iconDalintis