Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas paramai gauti:

– pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“;

– pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“;

– pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“.

Paraiškos priimamos nuo 2008 m. liepos 4 d. iki 2008 m. spalio 4 d. Paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paraiškas nurodytam paraiškų teikimo terminui, nebus priimamos.

Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-299 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės  „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3D-304 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-334 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškų formos skelbiamos Agentūros interneto svetainėje adresu: www.nma.lt .

Paraiškos teikiamos Agentūros Kontrolės departamento teritoriniuose skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą toliau nurodytais adresais:

Teritorinis skyrius Adresas Telefonas
Alytaus skyrius Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus (8 315) 56 797
Kauno skyrius Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas (8 37) 30 85 50
Klaipėdos skyrius Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda (8 46) 43 14 00
Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, 68300 Marijampolė (8 343) 97 950
Panevėžio skyrius Anykščių g. 4, 35171 Panevėžys (8 45) 50 22 70
Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai (8 41) 59 61 29
Tauragės skyrius Prezidento g. 7, 72258 Tauragė (8 446) 20 120
Telšių skyrius Pramonės g. 5, 87333 Telšiai (8 444) 77 050
Utenos skyrius Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena (8 389) 64 080
Vilniaus skyrius S. Dariaus ir S. Girėno g. 40, 02189 Vilnius (8 5) 264 9487

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Share iconDalintis