Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas PARAMai gauti PAGAL Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos veiklos sritį „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“
 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ (toliau – veiklos sritis „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“).Paraiškos pagal veiklos sritį „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ priimamos nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. gegužės 29 d. Paraiškos, pateiktos po nurodyto termino pabaigos, nepriimamos.Paramos pagal veiklos sritį „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-95 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.Paraiškos forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje adresu: www.nma.lt.Paraiškos teikiamos Agentūros Kontrolės departamento teritoriniuose skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą toliau nurodytais adresais:

Teritorinis skyrius Adresas Telefonas
Alytaus skyrius Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus (8 315) 56 797
Kauno skyrius Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas (8 37) 30 85 50
Klaipėdos skyrius Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda (8 46) 43 14 00
Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, 68300 Marijampolė (8 343) 97 950
Panevėžio skyrius Anykščių g. 4, 35171 Panevėžys (8 45) 50 22 70
Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai (8 41) 59 61 29
Tauragės skyrius Prezidento g. 7, 72258 Tauragė (8 446) 20 120
Telšių skyrius Pramonės g. 5, 87333 Telšiai (8 444) 77 050
Utenos skyrius Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena (8 389) 64 080
Vilniaus skyrius S. Dariaus ir S. Girėno g. 40, 02189 Vilnius (8 5) 264 9487

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo programoje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:-          telefonu (8 5) 252 6999; –          faksu (8 5) 252 6945;-          elektroniniu paštu [email protected]; –          adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Share iconDalintis