Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pasitarimas Latvijoje dėl žvejybos Baltijos jūroje kontrolės stiprinimo

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai š.m. gegužės 18 d. buvo išvykę į Estijos, Latvijos ir Lietuvos institucijų, atsakingų už žvejybos Baltijos jūroje kontrolę, atstovų pasitarimą, kuris buvo surengtas Latvijos Respublikos Aplinkos ministerijos Jūrų ir vidaus vandenų administracijos Salacgriva miesto skyriuje.

Pasitarime buvo aptarti trims bendradarbiaujančioms institucijoms aktualūs žvejybos Baltijos jūroje kontrolės klausimai ir šios kontrolės stiprinimo priemonės. Daugiausia dėmesio buvo skirta Baltijos šalių vidaus ir jūrų vandenyse sugautų ir per trijų šalių sienas gabenamų žuvų kontrolės klausimams, bendriems žvejybos kontrolės patikrinimams jūroje ir žuvų iškrovimo vietose bei transporto priemonių patikros ypatumams. Buvo pabrėžta, kad labai svarbu operatyviai keistis informacija tam tikslui, kad būtų galima skubiai išsiaiškinti gabenamų žuvų kilmę. Be teorinės naudos, trijų šalių atstovai apsikeitė žvejybos kontrolės barus kuruojančių atitinkamų institucijų pareigūnų (žuvų iškrovimų patikrinimas, žuvų iškrovimo deklaracijos, pirminio žuvų pardavimo pažymų duomenys, kontrolė per palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemą ir pan.) kontaktiniais duomenimis, atitinkamų šalių žvejybos Baltijos jūroje teritorinėse vandenyse taisyklėmis ir kita naudinga informacija.

Tokie susitikimai iki šiol buvo rengiami kas treji metai, tačiau visi dalyviai pripažino, kad bendrų ir visoms trims šalims aktualių žvejybos kontrolės klausimų spektras nuolat auga ir ne visus juos aprėpia Europos Sąjungos teisės aktai – kiekviena šalis narė savo jūros teritoriniuose vandenyse ir šalies viduje yra nustačiusi papildomų žvejybos, žuvų pardavimo ir gabenimo reikalavimų. Todėl būtina plėsti Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimą žvejybos kontrolės srityje ir tokio pobūdžio susitikimus rengti kasmet.

Share iconDalintis