Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pasirašyta Žuvininkystės tarnybos ir Aleksandro Stulginskio universiteto bendradarbiavimo sutartis

2016 m. balandžio 19 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), atstovaujama direktorės Indrės Šidlauskienės, ir Aleksandro Stulginskio universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. dr. Antano Maziliausko, pasirašė bendradarbiavimo žuvininkystės srityje sutartį. Sutartimi siekiama bendradarbiauti žuvų išteklių veisimo, auginimo, tyrinėjimo, žuvininkystės ir akvakultūros studijų ir mokslo bei žuvininkystės populiarinimo klausimais, atsižvelgiant į abiejų šalių suinteresuotumą gilinti žuvininkystės ir akvakultūros žinias, dalintis patirtimi bei kartu įgyvendinti bendrus projektus. Sutartyje numatoma, kad Žuvininkystės tarnyba ir Aleksandro Stulginskio universitetas kartu sieks vystyti žuvininkystės veiklą, plėtos žuvininkystės tyrimus, teiks pagalbą sprendžiant žuvų ligų ir jų profilaktikos klausimus,  organizuos bendrus žuvininkystės specialistų mokymus, seminarus bei konferencijas, dirbs su naujomis žuvų auginimo technologijomis bei jų pritaikymu praktikoje, keisis informacija apie vertingų žuvų rūšių veisimą ir auginimą.

 

Po sutarties pasirašymo Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė, Žuvininkystės tarnybos direktorė Indrė Šidlauskienė su ASU rektoriumi prof. dr. Antanu Maziliausku, Akvakultūros centro vadovu Alvydu Žibu ir Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanu doc. dr. Algiu Kvaraciejumi aptarė šiandienos žuvininkystės situaciją ir šiuo metu vykdomus darbus, naujų specialistų bei specializacijų poreikį bei jų rengimo ir praktinio mokymo galimybes Žuvininkystės tarnybos poskyriuose, galimus pašarų tyrimus bei apsikeitė idėjomis dėl ateities projektų. Buvo prieita prie išvados, kad žuvininkystės veikla turėtų populiarėti, nes keičiasi žmonių mitybos kultūra, vis daugiau suvartojama žuvies ir jos produktų, tad žuvininkystės srities specialistų poreikis tik didės.

 

Vėliau vadovai apsilankė neseniai įrengtose „Žuvų auginimo“ ir „Žuvų veisimo“ laboratorijose, kuriose sumontuotas specializuotas, technologiniu požiūriu itin modernus žuvims veisti ir auginti skirtų uždarųjų akvakultūros sistemų komplektas. Tai vienintelis toks šalyje aukštosiose mokyklose esantis komplektas, įdiegtas įgyvendinant ES projektą. Taip pat vadovai apžiūrėjo ASU mokslines laboratorijas, domėjosi genetinių tyrimų galimybėmis, bendravo su mokslininkais, aptarė jų veiklos ypatumus, perspektyvas ir poreikius.

 

Žuvininkystės tarnybos direktorė Indrė Šidlauskienė, Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas

 

 

 

Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas doc. dr. Algis Kvaraciejus ir Akvakultūros centro vadovas Alvydas Žibas

 

 

 

„Elektroninė nosis”

 

 

 

 

 Genetikos laboratorijoje

 

 

 12 dienų lydekaitė, tiriama mikroskopu.

Share iconDalintis