Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pasirašyta trišalė sutartis dėl institucijų bendrų neatidėliotinų veiksmų optimizavimo

Šių metų lapkričio 25 dieną Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje buvo pasirašyta trišalė sutartis dėl institucijų bendrų veiksmų optimizavimo ir operatyvaus žuvų ir laukinių gyvūnų gaišimo priežasčių nustatymo.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius, Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos direktorius Raimondas Sakalauskas ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Vytautas Grušauskas.

Šio susitarimo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp šių institucijų, siekiant operatyviai nustatyti laukinių gyvūnų gaišimo priežastis, esant laukinių gyvūnų gaišimo atvejams, vykdyti neatidėliotinas priemones, operatyviai keistis informacija. Taip pat planuojama organizuoti bendrus mokymus laukinių gyvūnų gaišimo prevencijos ir kontrolės klausimais.

Šalys įsipareigojo rengti bendras priemones laukinių gyvūnų išteklių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams išaiškinti, vykti į laukinių gyvūnų gaišimo vietą, pagal kompetenciją imti mėginius gaišimo priežastims nustatyti, atlikti tyrimus, informuoti apie jų rezultatus ir užtikrinti efektyvų būtinų priemonių taikymą, pagal galimybes atlikti rizikos vertinimą, susijusį su laukinių gyvūnų gaišimais.

Cituojant pranešimą prašome nurodyti šaltinį

Share iconDalintis