Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pasirašyta projekto „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ paramos sutartis

2020 m. gruodžio 30 d. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0012 paramos sutartis siekiant įgyvendinti Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312, 2.3.3.7 priemonę, kuria numatoma gerinti žuvų migracijos sąlygas Kražantės upės ruože žemiau Kelmės užtvankos slenksčio ir atlikti upės vagos tvarkymo darbus, ir 2.3.5.2 priemonę, kuria numatyta pertvarkyti Vaidotų užtvankos slenkstį Vokės upėje (Neries mažųjų intakų pabaseinis).

Projekto tikslas – žuvų migracijos sąlygų gerinimas, atkuriant Kražantės upės ruožo vagą ir pertvarkant Vokės upės ruožą žemiau Vaidotų slenksčio.

Siekiant pagerinti žuvų migracijos sąlygas bei užtikrinti upės tėkmės greičius ir gylius žuvų neršto metu Kražantės upės ruože žemiau Kelmės užtvankos slenksčio, bus atlikti upės ruožo vagos tvarkymo darbai, įrengiami krantą saugantys statiniai. Vokės upės ruožo žemiau Vaidotų slenksčio tvarkymui numatoma įrengti akmenų metinius, bunas, paskleisti riedulius, suspaudžiant vagą ir pakeliant vandens lygį. Upės vaga pertvarkoma taip, kad būtų užtikrintas  visų migruojančių žuvų praplaukimas, esant vidutiniam minimaliam upės vandens lygiui.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projektui skirta 115527 Eur.

Projekto pabaiga – 2022 m. spalio 30 d.

 

image description

Share iconDalintis