Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas šiemet pasirašė sutartį, skatinančią šalių bendradarbiavimą studentų profesinio informavimo ir orientavimo, įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, mokslinėse ir studentų praktinio mokymo veiklose.

Universiteto Veterinarinės medicinos bei Gyvūnų mokslų studijų programų studentai bus supažindinami su Žuvininkystės tarnybos vykdoma veikla ir jos įtaka šalies žuvų išteklių gausinimui ir atkūrimui. Bus sudarytos visos galimybės daugiau sužinoti apie žuvininkystę, žuvivaisos svarbą, šios profesijos darbuotojų poreikį ir perspektyvas.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas bus nuolat informuojamas apie karjeros planavimo galimybes bei galimybę studentams atlikti praktiką Žuvininkystės tarnyboje. Jaunuoliai galės konsultuotis su tarnybos specialistais rengiant baigiamuosius darbus akvakultūros bei žuvų ligų prevencijos ir gydymo srityse. Esant poreikiui, studentams bus sudarytos sąlygos atvykti į žuvivaisos skyrius, siekiant įgyti praktinių žinių.

Galvojama ir apie tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą bei vykdymą, mokslo taikomosios veiklos ir tyrimų plėtojimą. Numatoma bendradarbiauti tobulinant studijų programas. Universitetui bus teikiamos praktinės rekomendacijos akvakultūros specialistų ruošimo klausimais, perduodama informacija apie specialistų poreikį įstaigoje.

Žuvininkystės tarnybai yra svarbus nuolatinis esamų žuvivaisos specialistų kvalifikacijos kėlimas ir turimų žinių gilinimas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įsipareigojo Žuvininkystės tarnybai teikti išsamią informaciją apie studijų galimybes universitete, suteikti galimybę įstaigos darbuotojams dalyvauti universiteto organizuojamuose renginiuose akvakultūros, žuvų ligų prevencijos bei gydymo tematika bei bendradarbiauti kitose abiem šalims svarbiose srityse.

 

 

Share iconDalintis