Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Papildomų 137 krevečių žvejybos dienų skyrimas

Skelbiamas konkursas dėl papildomų 137 t krevečių žvejybos dienų Svalbardo žvejybos rajone.

Konkursas vyks 2012 m. kovo 13 d. 10 val. 512 salėje, vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440)

Naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:

  1. Prašymą, kuriame nurodo :
    • žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;
    • žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;
    • prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

Prašymai papildomai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2012 m. kovo 12 d. Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, (J. Lelevelio g. 6, Vilnius), faksas (85) 239 1176.

Share iconDalintis